Život v meste

Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (druhé kolo) v meste Podolínec
 6. 4. 2009

Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (druhé kolo) v meste PodolínecÚčasť na voľbách v našom meste: 46 %

Volebný okrsok č.1 (Mestské kultúrne stredisko): 41 %
Volebný okrsok č.2 (Základná škola): 51 %


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. : 654 (59,9 %)
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 437 (40,1 %)

Spolu platných hlasov: : 1091
viac


Zomrel vsdp. Jozef Pataky
 29. 3. 2009

Zomrel vsdp. Jozef Pataky

Dňa 28.3.2009 zomrel vsdp. Jozef Pataky, ktorý pôsobil v Podolínci 24 rokov. viac


Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (prvé kolo) v meste Podolínec
 23. 3. 2009

Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (prvé kolo) v meste PodolínecÚčasť na voľbách v našom meste: 41,5 %

Volebný okrsok č.1 (Mestské kultúrne stredisko): 37 %
Volebný okrsok č.2 (Základná škola): 46 %


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Bollová Dagmar PaedDr. : 7 (0,7 %)
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. : 497 (50,6 %)
3. Martináková Zuzana : 67 (6,8 %)
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. : 15 (1,5 %)
5. Mikloško František RNDr. : 64 (6,5 %)
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 316 (32,1 %)
7. Sidor Milan PhDr., CSc. : 17 (1,8 %)

Spolu platných hlasov: : 983 viac


Dobrá novina
 31. 12. 2008

Dobrá novina

Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.
Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období, koledníci Dobrej noviny z celého Slovenska, už po štrnásty raz vybrali ohlasovať radostnú zvesť o narodení malého Ježiška a stali sa tak poslami nádeje.
V našej farnosti Podolínec sa po tretí raz, chlapci a dievčatá v sprievode dospelých, vydali so spevom a koledami na perách zvestovať ten Boží zázrak. Tento rok sa do koledovania zapojilo 30 detí a 6 dospelých, ktorí boli podelení do troch skupín.
Túto radostnú zvesť ohlasovali v druhý vianočný sviatok, v 67. kresťanských rodinách a vyzbierali 17.683 slovenských korún. Tieto peniaze sme odoslali na účet Dobrej noviny (viac na www. dobranovina.sk). Dobrou novinou chceme dať nádej tým, ktorí sa bez vlastného pričinenia stali obeťami chudoby.
Ďakujeme všetkým ľuďom za finančnú pomoc, ale aj tým, ktorí nám pomohli, aby sa koledovanie mohlo uskutočniť aj v našej farnosti. Pán Boh zaplať.

M. Gužiaková
foto: RKFÚ
viac


.:: Príchod Mikuláša ::.
 6. 12. 2008

.:: Príchod Mikuláša ::.

S príchodom decembra sa priblížilo aj obdobie roka, na ktoré sa tešia najmä deti. Už sv. Mikuláš nám prináša predvianočnú atmosféru. Na námestie do Podolínca prišiel Mikuláš s čertom aj anjelom a spoločne s deťmi rozsvietili tradičný vianočný stromček. Príchod Mikuláša zabezpečilo Mesto Podolínec. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a MŠ.
Autor fotografií: Mgr. Eduard Ferencko, Milan Borzecký .
viac


Nočné stretnutie so Sv. Pavlom
 17. 11. 2008

Nočné stretnutie so Sv. Pavlom

Týždeň, ktorý v sebe ukrýva dátum 17. november je už po niekoľkýkrát na scéne diania v Rímskokatolíckej Cirkvi na Slovensku prežívaný ako Týždeň Cirkvi pre mládež.
V rámci spomenutého „Týždňa“ a Roka Sv. Pavla sa 17. 11. 2008 uskutočnila vo farskom kostole v Podolínci nočná mládežnícka akcia: ČÍTANIE LISTOV SV. APOŠTOLA PAVLA. Všetko sa to začalo v nedeľu o 23,30 hod. mládežníckou Eucharistickou adoráciou. Po jej skončení, zhruba od polnoci nastúpil nočný maratón v čítaní Listov Sv. apoštola Pavla, ktorý sa skončil ráno o 7,30 hod., kedy nasledovalo Eucharistické požehnanie a potom sv. omša.
Počas „čítania“ bola zároveň vystavená Sviatosť Oltárna. A tak každý, kto v sebe nedovolil usnuť porcií chuti po duchovnu a aj v nočnom čase vstúpil do chrámu, mohol sa pokloniť Eucharistickému Kristovi a zároveň, cez Pavlove listy počúvať Božie slovo a uvažovať o ňom.
Nočný život mladého človeka môže mať aj inú podobu.
viac


Posedenie pri guľáši
 29. 9. 2008

Posedenie pri guľáši

Pekný zážitok napriek daždivému počasiu mali dôchodcovia, ktorí sa zišli z príležitosti mesiaca október – mesiaca úcty k starším, na chate Kyčora. Pri výbornom guľáši, ktorí im navarili lesníci mesta Podolínec a živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu sa príjemne zabávali a posedeli pri dobrotách ktoré si pripravili. Každoročne takúto akciu zabezpečuje Mesto Podolínec. Pán primátor Ing. Daniel Marhevka pri tejto príležitosti sa zúčastňuje tohto milého posedenia. Posedenie prebehlo vo veľmi dobrej atmosfére a dôchodcovia rozprávali aj o problémoch ktoré ich ťažia ako občanov i dôchodcov mesta. viac


Poľovnícky deň mesta Podolínec
 24. 9. 2008

Poľovnícky deň mesta Podolínec

Nedeľa 21.9.2008 sa v Podolínci aj tento rok niesla v znamení poľovníckych svätohubertských slávností a tradícií. V spojení poľovníckych združení JAVOR Podolínec, POĽANA Nižné Ružbachy, Mesta Podolínec a štátnych lesov TANAP-u sa opäť podarilo zorganizovať „Poľovnícky deň mesta Podolínec“.
Slávnosť sa začala svätou omšou v rim. kat. kostole a pokračovala v kultúrnom stredisku mesta. Štátne lesy TANAP-u prezentovali nádhernú prírodu a chránenú faunu a flóru nášho najstaršieho národného parku. Počasie bolo síce upršané, no aj napriek tomu sa tohto podujatia zúčastnilo aj tento rok mnoho ľudí.
Program poľovníckeho dňa bol spestrený výborným poľovníckym guľášom, hudobnou veselicou v podaní Františka Urbanského a hudobnou skupinou "COUNTRY STEP" z Ružomberka.
Zúčastnení si mohli pozrieť aj nádherné poľovnícke trofeje, ktoré tu vystavovalo naše poľovnícke združenie JAVOR.
Autori fotografií: Hanečák Ján, Tišáková Irena viac


 PAPRSKY  v  Podolínci  !
 15. 7. 2008

PAPRSKY v Podolínci !

Jeden z nedávnych letných večerov, presne 9. júla sme mohli spoločne prežiť v našej farnosti s českou kresťanskou speváckou skupinou PAPRSKY, ktorá na pozvanie nášho pána farára navštívila aj Podolínsku farnosť. Skupina je na svojom druhom Slovenskom dvojtýždňovom turné, ktoré začalo v Rajci a končí až na ďalekej Ukrajine ...
viac


Nespaľujme odpady doma !
 8. 7. 2008

Nespaľujme odpady doma !

Nespaľujte odpady doma, vyzývajú ekológovia zo Združenia Priatelia Zeme. Dnes sa začína kampaň, počas ktorej chcú informovať občanov o škodlivosti spaľovania odpadov v domoch a na záhradách. Podľa ekológov je totiž koncentrácia škodlivín pri domácom spaľovaní často lokálne vyššia, než exhaláty z priemyselných závodov... viac


Pretek v love rýb na umelú muchu
 26. 6. 2008

Pretek v love rýb na umelú muchu

Mesto Podolínec v spolupráci s firmou Polyform a MO SRZ Stará Ľubovňa usporiada prvý ročník preteku v love rýb na umelú muchu pre mládež do 18 rokov "Podolínska pätnástka".
viac


Podolínski rybári brigádovali
 25. 6. 2008

Podolínski rybári brigádovali

Podolínski rybári brigádovali a robili kaskády na potoku, aby v letných mesiacoch bol aký taký prietok vody a mohol tam existovať aj život. viac


"Dolinou siedmych prameňov" a "Tri Poľské koruny"
 17. 6. 2008

"Dolinou siedmych prameňov" a "Tri Poľské koruny"

Oddiel turistiky pri MTJ v Podolínci pozýva milovníkov turistiky na túru:
1.Trasa "Dolinou siedmych prameňov" : Tatranská Kotlina - Plesnivec - Kežmarské Žľaby - Tatranské Matliare.
2.Trasa "Tri Poľské koruny" : Červený Kláštor.
Termíny budú upresnené podľa počasia a záujmu.
Viac info na : 43 912 86, 0902 354 362 viac


DEŇ MATIEK
 16. 5. 2008

DEŇ MATIEK

Dňa 11.5.2008 sme v Podolínci oslávili "DEŇ MATIEK", ktorý usporiadala ZŠ s MŠ v spolupráci s Mestom Podolínec a ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera. Prinášame Vám pár záberov z tohto podujatia.
Autor fotografií: RNDr. Emil V Á L E K . viac


Členovia DHZ medzi deťmi v MŠ Podolínec
 24. 4. 2008

Členovia DHZ medzi deťmi v MŠ Podolínec

Členovia DHZ v Podolínci p.Tvrdy, p.Mačuga a p.Krulik navštívili s hasičským autom dňa 10.04.2008 deti v MŠ Podolínec, kde na školskom dvore vhodnou a deťom primeranou formou oboznámili deti s vybavením auta – protipožiarnou technikou, ako aj krátkou ukážkou zo svojej práce. V rozhovore s deťmi zodpovedali na ich zvedavé otázky a upozornili ich na prevenciu vzniku požiarov. Takáto forma spolupráce je vhodnou príležitosťou, ako upevniť poznatky o dodržiavaní zásad protipožiarnej ochrany. viac


Vyčistime si Slovensko !
 22. 4. 2008

Vyčistime si Slovensko !

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a organizácia Greenpeace vyzývajú občanov, aby nahlásili na príslušné úrady tzv. drobné čierne skládky. Tie vznikajú najčastejšie v okolí ciest a príjazdov do miest a obcí, či v blízkosti chatových oblastí ako dôsledok nezodpovednosti ľudí. Tí sa týmto spôsobom zadarmo zbavujú nepotrebných vecí bez ohľadu na dôsledky na životné prostredie.

viac


Zabráňme požiarom - kampaň proti vypaľovaniu trávy
 1. 4. 2008

Zabráňme požiarom - kampaň proti vypaľovaniu trávy

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym príslušníkom ľudského rodu, že nás vďaka našej ľahostajnosti a bezcitnosti navždy opustili v plameňoch trávy: stovky slimákov, lienok, desiatky chrobákov, motýľov a svrčkov, jašteričiek, žiab, mladých jarabíc, celé mravenisko a ešte mnoho ďalších živých tvorov...
Ak je Vám ich aspoň trocha ľúto, zabráňte ďalšiemu vypaľovaniu trávy ! viac


Pridaná fotogaléria v sekcii Rímskokatolícka cirkev
 16. 1. 2008

Pridaná fotogaléria v sekcii Rímskokatolícka cirkev

Do sekcie Cirkev > Rímskokatolícka cirkev bola pridaná fotogaléria. Vo fotogalérii nájdete fotografie z Vianoc 2007 a Mariánskej akadémie zo septembra 2007. Fotografie poskytol JCLic. Ján Stašák. viac


Silvester 2007
 2. 1. 2008

Silvester 2007

Občania mesta Podolínec privítali Nový rok 2008 na námestí, kde sa od 23:00 hod. podávalo varené víno. Atmosféra na námestí bola príjemná čo umocňovala i reprodukovaná hudba. Zišlo sa tu pomerne veľa ľudí avšak oproti minulým rokom menej.
Presne o pol noci sme privítali nový rok ohňostrojom a prítomní si navzájom priali šťastný Nový rok 2008.
viac


 1. 1. 2008

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení a milí spoluobčania !

Opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme svoje želania pre rok, do ktorého sme práve vstúpili.
Rok 2007, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej... viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  Ďalšia