Život v meste

 1. 1. 2008

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení a milí spoluobčania !

Opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme svoje želania pre rok, do ktorého sme práve vstúpili.
Rok 2007, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej... viac


Príchod Mikuláša
 18. 12. 2007

Príchod Mikuláša

Aj tohto roku zavítal na námestie v Podolínci Mikuláš a rozsvietil vianočný stromček a vianočnú výzdobu. Príchod Mikuláša zabezpečilo Mesto Podolínec. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a MŠ.
Autor fotografií: Ing. Daniel Marhevka ml. . viac


Pracovná návšteva ministra školstva
 7. 9. 2007

Pracovná návšteva ministra školstva

Dňa 6. septembra 2007 navštívil naše mesto minister školstva SR a podpredseda vlády Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. Po prijatí primátorom mesta Ing. Danielom Marhevkom na MsÚ a oboznámení sa s históriou i súčasnými problémami mesta vykonal podpredseda vlády obhliadku stavby rekonštrukcie strechy na prístavbe základnej školy v Podolínci, ktorá je realizovaná z príspevku MŠ SR... viac


"PODOLÍNSKA Pätnástka"
 3. 9. 2007

"PODOLÍNSKA Pätnástka"

Dokonalá myšlienka, urobiť niečo nezabudnuteľné pre mladých rybárov napadla p. M. Timčáka a p. MVDr. Ľ. Zajaca z Podolínca. Z organizáciou sa hravo popasovali. Oslovili mesto Podolínec a firmu Polyform s.r.o. v Podolínci a myšlienka sa stala skutočnosťou; Podolínska Pätnástka, súťaž detí do pätnásť rokov v love rýb udicou na umelú mušku - (CIPS)... viac


 19. 6. 2007

II. VYŠEHRADSKÝ MARATÓN

Poďakovanie primátora mesta všetkým zainteresovaným na II. Vyšehradskom maratóne. viac


Fotografie a oficiálne výsledky z druhého VYŠEHRADSKÉHO MARATÓNU
 18. 6. 2007

Fotografie a oficiálne výsledky z druhého VYŠEHRADSKÉHO MARATÓNU

Do fotogalérie boli pridané fotografie z druhého VYŠEHRADSKÉHO MARATÓNU. viac


SEPAROVANÝ ZBER - región Stará Ľubovňa
 13. 4. 2007

SEPAROVANÝ ZBER - región Stará Ľubovňa

Viac o separovanom zbere odpadov nájdete v sekcii > Život v meste > Separovaný zber. viac


Poľovnícke združenie Javor a Mestský muškársky klub
 2. 4. 2007

Poľovnícke združenie Javor a Mestský muškársky klub

Chcete vedieť niečo o Poľovníckom združení Javor a Mestskom muškárskom klube? Viac nájdete v sekcii > O Podolínci > Tretí sektor >... viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |