Život v meste

Pretek v love rýb na umelú muchu
 26. 6. 2008

Pretek v love rýb na umelú muchu

Mesto Podolínec v spolupráci s firmou Polyform a MO SRZ Stará Ľubovňa usporiada prvý ročník preteku v love rýb na umelú muchu pre mládež do 18 rokov "Podolínska pätnástka".
viac


Podolínski rybári brigádovali
 25. 6. 2008

Podolínski rybári brigádovali

Podolínski rybári brigádovali a robili kaskády na potoku, aby v letných mesiacoch bol aký taký prietok vody a mohol tam existovať aj život. viac


"Dolinou siedmych prameňov" a "Tri Poľské koruny"
 17. 6. 2008

"Dolinou siedmych prameňov" a "Tri Poľské koruny"

Oddiel turistiky pri MTJ v Podolínci pozýva milovníkov turistiky na túru:
1.Trasa "Dolinou siedmych prameňov" : Tatranská Kotlina - Plesnivec - Kežmarské Žľaby - Tatranské Matliare.
2.Trasa "Tri Poľské koruny" : Červený Kláštor.
Termíny budú upresnené podľa počasia a záujmu.
Viac info na : 43 912 86, 0902 354 362 viac


DEŇ MATIEK
 16. 5. 2008

DEŇ MATIEK

Dňa 11.5.2008 sme v Podolínci oslávili "DEŇ MATIEK", ktorý usporiadala ZŠ s MŠ v spolupráci s Mestom Podolínec a ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera. Prinášame Vám pár záberov z tohto podujatia.
Autor fotografií: RNDr. Emil V Á L E K . viac


Členovia DHZ medzi deťmi v MŠ Podolínec
 24. 4. 2008

Členovia DHZ medzi deťmi v MŠ Podolínec

Členovia DHZ v Podolínci p.Tvrdy, p.Mačuga a p.Krulik navštívili s hasičským autom dňa 10.04.2008 deti v MŠ Podolínec, kde na školskom dvore vhodnou a deťom primeranou formou oboznámili deti s vybavením auta – protipožiarnou technikou, ako aj krátkou ukážkou zo svojej práce. V rozhovore s deťmi zodpovedali na ich zvedavé otázky a upozornili ich na prevenciu vzniku požiarov. Takáto forma spolupráce je vhodnou príležitosťou, ako upevniť poznatky o dodržiavaní zásad protipožiarnej ochrany. viac


Vyčistime si Slovensko !
 22. 4. 2008

Vyčistime si Slovensko !

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a organizácia Greenpeace vyzývajú občanov, aby nahlásili na príslušné úrady tzv. drobné čierne skládky. Tie vznikajú najčastejšie v okolí ciest a príjazdov do miest a obcí, či v blízkosti chatových oblastí ako dôsledok nezodpovednosti ľudí. Tí sa týmto spôsobom zadarmo zbavujú nepotrebných vecí bez ohľadu na dôsledky na životné prostredie.

viac


Zabráňme požiarom - kampaň proti vypaľovaniu trávy
 1. 4. 2008

Zabráňme požiarom - kampaň proti vypaľovaniu trávy

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym príslušníkom ľudského rodu, že nás vďaka našej ľahostajnosti a bezcitnosti navždy opustili v plameňoch trávy: stovky slimákov, lienok, desiatky chrobákov, motýľov a svrčkov, jašteričiek, žiab, mladých jarabíc, celé mravenisko a ešte mnoho ďalších živých tvorov...
Ak je Vám ich aspoň trocha ľúto, zabráňte ďalšiemu vypaľovaniu trávy ! viac


Pridaná fotogaléria v sekcii Rímskokatolícka cirkev
 16. 1. 2008

Pridaná fotogaléria v sekcii Rímskokatolícka cirkev

Do sekcie Cirkev > Rímskokatolícka cirkev bola pridaná fotogaléria. Vo fotogalérii nájdete fotografie z Vianoc 2007 a Mariánskej akadémie zo septembra 2007. Fotografie poskytol JCLic. Ján Stašák. viac


Silvester 2007
 2. 1. 2008

Silvester 2007

Občania mesta Podolínec privítali Nový rok 2008 na námestí, kde sa od 23:00 hod. podávalo varené víno. Atmosféra na námestí bola príjemná čo umocňovala i reprodukovaná hudba. Zišlo sa tu pomerne veľa ľudí avšak oproti minulým rokom menej.
Presne o pol noci sme privítali nový rok ohňostrojom a prítomní si navzájom priali šťastný Nový rok 2008.
viac


 1. 1. 2008

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení a milí spoluobčania !

Opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme svoje želania pre rok, do ktorého sme práve vstúpili.
Rok 2007, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej... viac


Príchod Mikuláša
 18. 12. 2007

Príchod Mikuláša

Aj tohto roku zavítal na námestie v Podolínci Mikuláš a rozsvietil vianočný stromček a vianočnú výzdobu. Príchod Mikuláša zabezpečilo Mesto Podolínec. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a MŠ.
Autor fotografií: Ing. Daniel Marhevka ml. . viac


Pracovná návšteva ministra školstva
 7. 9. 2007

Pracovná návšteva ministra školstva

Dňa 6. septembra 2007 navštívil naše mesto minister školstva SR a podpredseda vlády Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. Po prijatí primátorom mesta Ing. Danielom Marhevkom na MsÚ a oboznámení sa s históriou i súčasnými problémami mesta vykonal podpredseda vlády obhliadku stavby rekonštrukcie strechy na prístavbe základnej školy v Podolínci, ktorá je realizovaná z príspevku MŠ SR... viac


"PODOLÍNSKA Pätnástka"
 3. 9. 2007

"PODOLÍNSKA Pätnástka"

Dokonalá myšlienka, urobiť niečo nezabudnuteľné pre mladých rybárov napadla p. M. Timčáka a p. MVDr. Ľ. Zajaca z Podolínca. Z organizáciou sa hravo popasovali. Oslovili mesto Podolínec a firmu Polyform s.r.o. v Podolínci a myšlienka sa stala skutočnosťou; Podolínska Pätnástka, súťaž detí do pätnásť rokov v love rýb udicou na umelú mušku - (CIPS)... viac


 19. 6. 2007

II. VYŠEHRADSKÝ MARATÓN

Poďakovanie primátora mesta všetkým zainteresovaným na II. Vyšehradskom maratóne. viac


Fotografie a oficiálne výsledky z druhého VYŠEHRADSKÉHO MARATÓNU
 18. 6. 2007

Fotografie a oficiálne výsledky z druhého VYŠEHRADSKÉHO MARATÓNU

Do fotogalérie boli pridané fotografie z druhého VYŠEHRADSKÉHO MARATÓNU. viac


SEPAROVANÝ ZBER - región Stará Ľubovňa
 13. 4. 2007

SEPAROVANÝ ZBER - región Stará Ľubovňa

Viac o separovanom zbere odpadov nájdete v sekcii > Život v meste > Separovaný zber. viac


Poľovnícke združenie Javor a Mestský muškársky klub
 2. 4. 2007

Poľovnícke združenie Javor a Mestský muškársky klub

Chcete vedieť niečo o Poľovníckom združení Javor a Mestskom muškárskom klube? Viac nájdete v sekcii > O Podolínci > Tretí sektor >... viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |