Život v meste

Slávnostne zahájenie školského roku 2009/2010
 7. 9. 2009

Slávnostne zahájenie školského roku 2009/2010

Dňa 2.9.2009 bol slávnostne zahájený nový školský rok 2009/2010.
Zahájenie sa začalo spoločnou sv. omšou o 8.30 hod. a po jej skončení sa za krásneho počasia zhromaždili pred zvonicou rodičia so svojimi ratolesťami, ktoré po prvýkrát nastúpili do základnej či materskej školy, ostatní žiaci, učitelia, zamestnanci školy, ako aj náhodne prechádzajúci občania.
Slávnostné zahájenie otvoril a prítomných privítal riaditeľ ZŠ a MŠ Podolínec Mgr. Jaroslav Seman, ktorý vo svojom príhovore informoval, že tesne pred prázdninami bola zahájená rekonštrukcia školy, ktorá sa podarila zrealizovať tak, aby sa nový školský rok mohol začať, hoci niektoré práce budú prebiehať aj počas vyučovania. Poďakoval sa pracovníkom školy za pomoc najmä pri upratovaní priestorov pred koncom prázdnin, poslancom MsZ a primátorovi mesta za zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu, odsúhlasenie potrebných finančných prostriedkov na spolufinancovanie rekonštrukcie a zaželal žiakom a pracovníkom školy, aby sa vo vynovených priestoroch cítili čo najlepšie.
Potom primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka taktiež pozdravil všetkých prítomných, zaželal žiakom a učiteľom veľa úspechov vo vynovených priestoroch škôl, vyzdvihol prácu Mgr. Semana riaditeľa školy ako aj zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ p. Marhevkovej pri organizovaní prác počas rekonštrukcie, poďakoval tiež zamestnancom školy za pomoc pri prácach nad rámec svojich povinností a zaželal všetkým úspešný vstup do nového školského roku.
Nakoniec sa všetci žiaci, najmenší v sprievode svojich rodičov a triednych učiteľov vybrali do svojich tried, kde ich už čakali prvé úlohy do nového školského roku.

Informácie a niekoľko fotografií zo zrekonštruovaných priestorov :
Názov stavby : Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Podolínec
Investor stavby : Mesto Podolínec
Poskytnutá dotácia : 40 738 403,76 Sk /Opatrenie : 1.1.Infraštruktúra vzdelávania/
viac


Všetkým zainteresovaným na IV. Vyšehradskom Maratóne !
 29. 6. 2009

Všetkým zainteresovaným na IV. Vyšehradskom Maratóne !

Dovoľte, aby som sa aj takou to formou poďakoval všetkým účastníkom skončeného IV.Vyšehradského maratónu Podolínec - Rytro.

Svoje poďakovanie a obdiv by som chcel v prvom rade vysloviť všetkým pretekárom, ktorí sa zúčastnili tohto náročného podujatia, ktoré pravdepodobne svojim profilom trate nemá v strednej Európe konkurenciu. Zároveň by som chcel zablahoželať víťazom jednotlivých kategórií a všetkých zároveň pozvať na ďalší jubilejný 5.ročník v r.2010.

Moje poďakovanie patrí ďalej aj všetkým sponzorom za ich príspevky či už finančné, materiálne alebo, ktoré poskytli v akejkoľvek podobe, bez ktorých by sa takéto veľké podujatie len ťažko mohlo uskutočniť.

Taktiež sa chcem poďakovať aj ostatným zúčastneným na tomto podujatí a to Policajnému zboru SR za zabezpečenie hladkého priebehu pretekov za plnej premávky na štátnych cestách, zdravotníckym pracovníkom, ktorí zabezpečili podujatie po zdravotnej stránke, jednotlivým obciam, Obvodnému úradu Stará Ľubovňa, mestu Stará Ľubovňa a ich obyvateľom, cez ktoré viedla trasa maratónu, za zabezpečenie občerstvovacích staníc a vytvorenie dobrej atmosféry okolo trate resp. obci Vyšné Ružbachy, kde sa pretekári schádzali a boli deň pred maratónom ubytovaní.

V neposlednom rade vyslovujem poďakovanie všetkým organizátorom tohto podujatia, najmä riaditeľovi maratónu Marekovi Tokarczykovi a jeho „pravej ruke“ na slovenskej strane Ladislavovi Šimkovi, ktorí svojou činnosťou zabezpečili hladký priebeh podujatia a aj ostatným, ktorých som tu nechtiac nespomenul a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na zabezpečení tohto podujatia.

V závere by som chcel vysloviť želanie, aby sme sa o rok takto stretli v ešte väčšom počte na jubilejnom 5.Vyšehradskom maratóne Podolínec-Rytro, na ktorý Vás všetkých týmto pozývam a taktiež pozývam na webovú stránku mesta Podolínec /www.podolinec.eu/ a oficiálnu stránku maratónu www.visegradmaraton.info, kde nájdete ďalšie informácie
o meste Podolínec a skončenom maratóne.


Ing.Daniel Marhevka
primátor mesta Podolínec


V Podolínci : jún 2009

viac


IV.ročník medzinárodného Vyšehradského maratónu
 19. 6. 2009

IV.ročník medzinárodného Vyšehradského maratónu

Túto nedeľu 21.júna 2009 sa v našom meste uskutoční štart štvrtého ročníka Vyšehradského maratónu. Po roku sa v našom meste opäť stretnú milovníci bežeckého športu z radov amatérov, ale aj množstvo aktívnych a kvalitných bežcov, aby si zmerali sily a preverili svoje schopnosti na veľmi náročnej trati z nášho mesta do Rytra – družobného mesta v Poľsku. Slávnostný štart maratónu sa uskutoční tradične na Námestí Mariánskom pred budovou Mestského úradu o 08.30 hod., kde pozývame všetkých priaznivcov tohto športu, ale aj ostatných občanov, aby prišli pozdraviť účastníkov maratónu, organizátorov podujatia, rozhodcov, zástupcov sponzorov a reklamných partnerov tohto medzinárodného podujatia, o ktoré prejavuje záujem čoraz viac pretekárov nielen zo Slovenska a Poľska , ale aj z iných krajín, o čom svedčí skutočnosť, že na tohoročný maratón sa doteraz prihlásilo najviac športovcov a to spolu 307 bežcov. Medzinárodná účasť sa oproti minulým rokom opäť rozšírila o účastníkov z ďalších krajín a to z Čiech, Lotyšska, Litvy, Veľkej Británie, Holandska, Talianska, Ukrajiny, Nemecka, Fínska čo svedčí o narastajúcej popularite a medzinárodného významu tohto podujatia, ktoré svojim profilom trate patrí medzi najťažšie maratóny v Európe. Po slávnostnom štarte pretekári prebehnú mestom do priestoru pred mestský cintorín, odkiaľ budú prevezení na ostrý štart ku krížu na Ružbašskom kopci.
Veríme, že svojou hojnou účasťou na slávnostnom či ostrom štarte, alebo po celej trase maratónu podporíte toto medzinárodné podujatie, ktoré si už získalo pevné miesto v medzinárodnom kalendári bežeckých podujatí.
Zároveň by sme Vás chceli požiadať ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov polície a organizátorov, nakoľko tieto preteky sa konajú na štátnej ceste I/77 bez prerušenia bežnej cestnej premávky. viac


V Podolínci súťažili deti z domovov
 8. 6. 2009

V Podolínci súťažili deti z domovov

30. mája 2009 sa v Podolínci v DeD sv. K. Hofbauera uskutočnil 19.ročník športových hier detí z detských domovov Prešovského a Košického kraja. Na hrách sa zúčastnilo 160 detí z detských domovov. Športovalo sa v areáli Detského domova sv. K. Hofbauera, v areáli Základnej školy a na futbalovom ihrisku Mestského futbalového klubu v Podolínci.Domováci súťažili v deviatich atletických disciplínach / beh na 60m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, beh na 800m, beh na 1200m, beh na 1500m, štafeta 4 x 60m/ a v kolektívnych športoch- chlapci hrali  minifutbal a dievčatá  volejbal... viac


DEŇ MATIEK
 13. 5. 2009

DEŇ MATIEK

Dňa 10.5.2009 sme v Podolínci oslávili "DEŇ MATIEK", ktorý usporiadala ZŠ s MŠ v spolupráci s Mestom Podolínec a ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera. Prinášame Vám pár záberov z tohto podujatia.
Autor fotografií: RNDr. Emil V Á L E K . viac


Deň narcisov
 22. 4. 2009

Deň narcisov

Dňa 17. apríla 2009 sa v našom meste uskutočnila dobrovoľná verejná zbierka Dňa narcistov, ktorú už po trinásty krát organizuje Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom v meste Podolínec bola firma TOMAK s.r.o. zastúpená pánom Emilom Tomečkom. Do akcie sa zapojili inštitúcie pôsobiace v našom meste ako sú SOŠ sv. Klementa Hofbauera, predajne potravín pána Juraja Galajdu, pána Petra Smandru a AgroMilk, ZŠ s MŠ v Lomničke, členky miestneho spolku Slovenského červeného kríža.
viac


Pridané fotografie z Veľkej noci
 17. 4. 2009

Pridané fotografie z Veľkej noci

Do sekcie O Podolínci » Cirkev » Rímskokatolícka cirkev » Fotogaléria boli pridané fotografie z Veľkej noci. Fotografie poskytol PaedDr. ICLic. Ján Stašák.

viac


Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (druhé kolo) v meste Podolínec
 6. 4. 2009

Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (druhé kolo) v meste PodolínecÚčasť na voľbách v našom meste: 46 %

Volebný okrsok č.1 (Mestské kultúrne stredisko): 41 %
Volebný okrsok č.2 (Základná škola): 51 %


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. : 654 (59,9 %)
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 437 (40,1 %)

Spolu platných hlasov: : 1091
viac


Zomrel vsdp. Jozef Pataky
 29. 3. 2009

Zomrel vsdp. Jozef Pataky

Dňa 28.3.2009 zomrel vsdp. Jozef Pataky, ktorý pôsobil v Podolínci 24 rokov. viac


Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (prvé kolo) v meste Podolínec
 23. 3. 2009

Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (prvé kolo) v meste PodolínecÚčasť na voľbách v našom meste: 41,5 %

Volebný okrsok č.1 (Mestské kultúrne stredisko): 37 %
Volebný okrsok č.2 (Základná škola): 46 %


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Bollová Dagmar PaedDr. : 7 (0,7 %)
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. : 497 (50,6 %)
3. Martináková Zuzana : 67 (6,8 %)
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. : 15 (1,5 %)
5. Mikloško František RNDr. : 64 (6,5 %)
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 316 (32,1 %)
7. Sidor Milan PhDr., CSc. : 17 (1,8 %)

Spolu platných hlasov: : 983 viac


Dobrá novina
 31. 12. 2008

Dobrá novina

Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.
Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období, koledníci Dobrej noviny z celého Slovenska, už po štrnásty raz vybrali ohlasovať radostnú zvesť o narodení malého Ježiška a stali sa tak poslami nádeje.
V našej farnosti Podolínec sa po tretí raz, chlapci a dievčatá v sprievode dospelých, vydali so spevom a koledami na perách zvestovať ten Boží zázrak. Tento rok sa do koledovania zapojilo 30 detí a 6 dospelých, ktorí boli podelení do troch skupín.
Túto radostnú zvesť ohlasovali v druhý vianočný sviatok, v 67. kresťanských rodinách a vyzbierali 17.683 slovenských korún. Tieto peniaze sme odoslali na účet Dobrej noviny (viac na www. dobranovina.sk). Dobrou novinou chceme dať nádej tým, ktorí sa bez vlastného pričinenia stali obeťami chudoby.
Ďakujeme všetkým ľuďom za finančnú pomoc, ale aj tým, ktorí nám pomohli, aby sa koledovanie mohlo uskutočniť aj v našej farnosti. Pán Boh zaplať.

M. Gužiaková
foto: RKFÚ
viac


.:: Príchod Mikuláša ::.
 6. 12. 2008

.:: Príchod Mikuláša ::.

S príchodom decembra sa priblížilo aj obdobie roka, na ktoré sa tešia najmä deti. Už sv. Mikuláš nám prináša predvianočnú atmosféru. Na námestie do Podolínca prišiel Mikuláš s čertom aj anjelom a spoločne s deťmi rozsvietili tradičný vianočný stromček. Príchod Mikuláša zabezpečilo Mesto Podolínec. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a MŠ.
Autor fotografií: Mgr. Eduard Ferencko, Milan Borzecký .
viac


Nočné stretnutie so Sv. Pavlom
 17. 11. 2008

Nočné stretnutie so Sv. Pavlom

Týždeň, ktorý v sebe ukrýva dátum 17. november je už po niekoľkýkrát na scéne diania v Rímskokatolíckej Cirkvi na Slovensku prežívaný ako Týždeň Cirkvi pre mládež.
V rámci spomenutého „Týždňa“ a Roka Sv. Pavla sa 17. 11. 2008 uskutočnila vo farskom kostole v Podolínci nočná mládežnícka akcia: ČÍTANIE LISTOV SV. APOŠTOLA PAVLA. Všetko sa to začalo v nedeľu o 23,30 hod. mládežníckou Eucharistickou adoráciou. Po jej skončení, zhruba od polnoci nastúpil nočný maratón v čítaní Listov Sv. apoštola Pavla, ktorý sa skončil ráno o 7,30 hod., kedy nasledovalo Eucharistické požehnanie a potom sv. omša.
Počas „čítania“ bola zároveň vystavená Sviatosť Oltárna. A tak každý, kto v sebe nedovolil usnuť porcií chuti po duchovnu a aj v nočnom čase vstúpil do chrámu, mohol sa pokloniť Eucharistickému Kristovi a zároveň, cez Pavlove listy počúvať Božie slovo a uvažovať o ňom.
Nočný život mladého človeka môže mať aj inú podobu.
viac


Posedenie pri guľáši
 29. 9. 2008

Posedenie pri guľáši

Pekný zážitok napriek daždivému počasiu mali dôchodcovia, ktorí sa zišli z príležitosti mesiaca október – mesiaca úcty k starším, na chate Kyčora. Pri výbornom guľáši, ktorí im navarili lesníci mesta Podolínec a živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu sa príjemne zabávali a posedeli pri dobrotách ktoré si pripravili. Každoročne takúto akciu zabezpečuje Mesto Podolínec. Pán primátor Ing. Daniel Marhevka pri tejto príležitosti sa zúčastňuje tohto milého posedenia. Posedenie prebehlo vo veľmi dobrej atmosfére a dôchodcovia rozprávali aj o problémoch ktoré ich ťažia ako občanov i dôchodcov mesta. viac


Poľovnícky deň mesta Podolínec
 24. 9. 2008

Poľovnícky deň mesta Podolínec

Nedeľa 21.9.2008 sa v Podolínci aj tento rok niesla v znamení poľovníckych svätohubertských slávností a tradícií. V spojení poľovníckych združení JAVOR Podolínec, POĽANA Nižné Ružbachy, Mesta Podolínec a štátnych lesov TANAP-u sa opäť podarilo zorganizovať „Poľovnícky deň mesta Podolínec“.
Slávnosť sa začala svätou omšou v rim. kat. kostole a pokračovala v kultúrnom stredisku mesta. Štátne lesy TANAP-u prezentovali nádhernú prírodu a chránenú faunu a flóru nášho najstaršieho národného parku. Počasie bolo síce upršané, no aj napriek tomu sa tohto podujatia zúčastnilo aj tento rok mnoho ľudí.
Program poľovníckeho dňa bol spestrený výborným poľovníckym guľášom, hudobnou veselicou v podaní Františka Urbanského a hudobnou skupinou "COUNTRY STEP" z Ružomberka.
Zúčastnení si mohli pozrieť aj nádherné poľovnícke trofeje, ktoré tu vystavovalo naše poľovnícke združenie JAVOR.
Autori fotografií: Hanečák Ján, Tišáková Irena viac


 PAPRSKY  v  Podolínci  !
 15. 7. 2008

PAPRSKY v Podolínci !

Jeden z nedávnych letných večerov, presne 9. júla sme mohli spoločne prežiť v našej farnosti s českou kresťanskou speváckou skupinou PAPRSKY, ktorá na pozvanie nášho pána farára navštívila aj Podolínsku farnosť. Skupina je na svojom druhom Slovenskom dvojtýždňovom turné, ktoré začalo v Rajci a končí až na ďalekej Ukrajine ...
viac


Nespaľujme odpady doma !
 8. 7. 2008

Nespaľujme odpady doma !

Nespaľujte odpady doma, vyzývajú ekológovia zo Združenia Priatelia Zeme. Dnes sa začína kampaň, počas ktorej chcú informovať občanov o škodlivosti spaľovania odpadov v domoch a na záhradách. Podľa ekológov je totiž koncentrácia škodlivín pri domácom spaľovaní často lokálne vyššia, než exhaláty z priemyselných závodov... viac


Pretek v love rýb na umelú muchu
 26. 6. 2008

Pretek v love rýb na umelú muchu

Mesto Podolínec v spolupráci s firmou Polyform a MO SRZ Stará Ľubovňa usporiada prvý ročník preteku v love rýb na umelú muchu pre mládež do 18 rokov "Podolínska pätnástka".
viac


Podolínski rybári brigádovali
 25. 6. 2008

Podolínski rybári brigádovali

Podolínski rybári brigádovali a robili kaskády na potoku, aby v letných mesiacoch bol aký taký prietok vody a mohol tam existovať aj život. viac


"Dolinou siedmych prameňov" a "Tri Poľské koruny"
 17. 6. 2008

"Dolinou siedmych prameňov" a "Tri Poľské koruny"

Oddiel turistiky pri MTJ v Podolínci pozýva milovníkov turistiky na túru:
1.Trasa "Dolinou siedmych prameňov" : Tatranská Kotlina - Plesnivec - Kežmarské Žľaby - Tatranské Matliare.
2.Trasa "Tri Poľské koruny" : Červený Kláštor.
Termíny budú upresnené podľa počasia a záujmu.
Viac info na : 43 912 86, 0902 354 362 viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  Ďalšia