Život v meste


SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
 8. 6. 2016

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

pozvánka viac


Miniškola zdravia pre deti
 23. 5. 2016

Miniškola zdravia pre deti

Územný spolok Slovenského červeného kríža v Bardejove v spolupráci s Podolínskym mestským spolkom ČK pripravili pre deti z MŠ a deti zo ZŠ - zo školského klubu detí MINIŠKOLU ZDRAVIA dňa 13.05. 2016 v priestoroch materskej školy. viac


Uvítanie detí do života a posedenie s jubilantmi
 23. 3. 2016

Uvítanie detí do života a posedenie s jubilantmi

Je tradíciou, že každá rodina patrične oslávi príchod nového člena svojej rodiny. Aj mestu Podolínec bolo cťou dňa 27. 2. 2016 na mestskom úrade privítať medzi nami nových vážených občanov nášho mestečka. viac


Posedenie s jubilantmi
 30. 11. 2015

Posedenie s jubilantmi

Dňa 28. novembra 2015 sa po štvrtýkrát v tomto kalendárnom roku slávili životné jubileá našich občanov. Primátor mesta spolu so Združením pre občianske záležitosti pripravili pre našich oslávencov príjemný kultúrny program. viac


Oslavy svätého Huberta
 28. 9. 2015

Oslavy svätého Huberta

Dňa 20.9.2015 sa v našom meste konali už po jedenásty krát oslavy Sv. Huberta. Akciu organizovali poľovnícke združenie Javor Podolínec a  Mesto Podolínec. viac


Športový deň seniorov
 10. 7. 2015

Športový deň seniorov

Podolínski seniori majú svoj program stále naplnený. O to, aby sa nenudili sa stará predseda František Csomor, ktorý organizuje pre nich zaujímavé aktivity a výlety. viac


Slávnostná prezentácia mažoretkového športu - pozvánka
 24. 3. 2015

Slávnostná prezentácia mažoretkového športu - pozvánka

Mestský športový klub Podolínec srdečne pozýva všetkých milovníkov hudby a tanca na slávnostnú prezentáciu mažoretkového športu. viac


Vianočné čítanie s prváčikmi
 22. 12. 2014

Vianočné čítanie s prváčikmi

Aj tento rok sme pripravili pre našich prváčikov vianočné čítanie v priestoroch Mestskej knižnice, chceli sme spríjemniť deťom posledné dni pred vianočnými prázdninami. viac


OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
 21. 10. 2014

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov... viac


Výročná schôdza MS SČK Podolínec
 27. 3. 2014

Výročná schôdza MS SČK Podolínec

V poslednú fašiangovú sobotu (1.3.2014) sa v priestoroch MsKS konala výročná schôdza MS SČK Podolínec so svojimi členmi a darcami krvi. Hlavným cieľom bolo prejaviť úctu darcom krvi. viac


Úcta k starším 2013
 5. 10. 2013

Úcta k starším 2013

Komisia kultúry a športu a mesto Podolínec pripravili pre našich dôchodcov v meste kultúrno-zábavný program. Posedenie otvoril pán Czomor, kde privítal všetkých dôchodcov a primátorku mesta p.Bachledovú. viac


Čítanie s prváčikmi
 2. 7. 2013

Čítanie s prváčikmi

„Sľuby sa predsa musia plniť!“... taká bola výzva pani primátorky, ktorá privítala prváčikov na predprázdninovom čítaní v knižnici. Hoci bolo už tesne pred prázdninami a prváčikovia sa už tešili aj tak na výlety, splnili si svoju úlohu a ukázali pani primátorke, ako pekne sa naučili čítať. viac


Privítanie nového roku 2013
 4. 1. 2013

Privítanie nového roku 2013

Už tradične v našom meste vítame Nový rok slávnostným ohňostrojom a novoročným punčom. Ináč to nebolo ani na prelome rokov 2012 – 2013. Na námestí sa stretlo cca 500 obyvateľov mesta a tak vytvorili jednu veľkú „podolínsku rodinu“, ktorá si symbolom podania ruky spoločne zaželala úspešné prežitie roku 2013. viac


Podolínsky kalendár na rok 2013
 2. 1. 2013

Podolínsky kalendár na rok 2013

Vážení spoluobčania, mesto Podolínec Vám tak, ako po minulé roky aj tento rok venuje malú pozornosť v podobe kalendára s vyznačením dôležitých termínov vývozu domového a separovaného odpadu, ako aj termíny platieb miestnych daní a poplatkov a v neposlednom rade aj dátumy rôznych kultúrnych a športových podujatí pripravovaných v roku 2013.
viac


Október – mesiac úcty k starším
 7. 11. 2012

Október – mesiac úcty k starším

24.10.2012 sa v našom MsKS v popoludňajších hodinách konalo kultúrne podujatie, ktoré organizátori a účinkujúci pripravili s láskou ako darček pre seniorov. Popoludnie seniorom svojím vystúpením spríjemnili žiaci ZŠ s MŠ v Podolínci, žiaci ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, deti z DeD sv. Klementa Hofbauera a žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Podolínci. Po kultúrnom programe nasledovala zábava a malé občerstvenie. viac


Záhradkárska výstava výpestkov
 26. 9. 2012

Záhradkárska výstava výpestkov

Vážení občania, výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov ďakuje mestu Podolínec, riaditeľstvu Základnej školy s materskou školou Podolínec, Ing.Anne Andrejovskej a ďalším zamestnancom a žiakom školy, občanom mesta p.Jánovi Reľovskému, Jozefovi Dlubačovi, Gerardovi Reľovskému, a p.Márii Malecovej, členom základnej organizácie zväzu záhradkárov... viac


Poďakovanie sponzorom
 6. 6. 2012

Poďakovanie sponzorom

Dobrovoľný hasičský zbor v Podolínci sa chce poďakovať sponzorom, ktorí pomohli zorganizovať akciu "Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici":
PILSBERG s.r.o., Polyform s.r.o., www.kumran.sk, Prometeus-SL s.r.o., Mesto Podolínec, Peter Smandra - POD GAŠTANOM, Potraviny Juraj Galajda, Dušan Borovský, Jozef Bilák, Gabriela Rohaľová, Jozef Compeľ, Jarmila Hanečaková, Eduard Ferencko, Ján Smandra, Pavol Šugerek. viac


Podolínski hasiči pripravili pre deti zábavno-športový program
 3. 6. 2012

Podolínski hasiči pripravili pre deti zábavno-športový program

Podolínec 3. júna (TASR) - Dobrovoľní hasiči z Podolínca pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici. Dobrovoľní hasiči z Podolínca, Krížovej Vsi, Novej Ľubovne, Hniezdneho, Podegrodzia a profesionáli zo Starej Ľubovne prešli so zapnutými sirénami na úvod podujatia podolínskym námestím. Okrem spoznávania hasičskej techniky mohli deti súťažiť v striekaní striekačkou na terč a bojovali o najkratší čas v prenášaní prúdnic a hadíc.
viac


Hasiči z Podolínca zasahovali v miestnej materskej škole
 8. 5. 2012

Hasiči z Podolínca zasahovali v miestnej materskej škole

V stredu 3.5.2012 o 10:00 zasahovali hasiči z Podolínca v miestnej materskej škole, kde bolo po ich príchode riziko požiaru od rozžiarených detských očí, ktoré ich už nedočkavo vyčkávali na školskom dvore.

Deti boli oboznámené s náročnou prácou hasičov, tí im ukázali svoju techniku, vybavenie, oblečenie hasiča. Samozrejme nezabudli na ukážky hasenia ohňa vodou.
viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  Ďalšia