Šport

Fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu
 23. 6. 2009

Fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu

Vo fotogalérií a v prílohe sú pridané fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu.
viac


Neoficiálne výsledky Vyšehradského maratónu
 21. 6. 2009

Neoficiálne výsledky Vyšehradského maratónu

V prílohe prinášame neoficiálne výsledky štrvtého ročníka Vyšehradského maratónu. viac


Svetový beh harmónie
 9. 6. 2009

Svetový beh harmónie

Dňa 8.6.2009 prebehla našim mestom štafeta svetového behu harmónie. Štafetový kolík z hranice okresu Kežmarok po MsÚ priniesol náš dlhoročný bežec p. Ladislav Fiamčík. Pred MsÚ po privítaní zástupcom mesta a krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci ZŠ a MŠ Podolínec účastníci behu vysvetlili prítomným cieľ tohto štafetového behu, a to rozvoj harmónie všetkých ľudí na celom svete. Po tom štafetový kolík prevzal ďalší bežec z Podolínca p. Ladislav Šimko, ktorý ho dopravil až do Starej Ľubovne. viac


Turnaj – POHÁR PRIMÁTORA MESTA PODOLÍNEC
 15. 5. 2009

Turnaj – POHÁR PRIMÁTORA MESTA PODOLÍNEC

Turnaj začínal o 10.00 dňa 8. mája 2009, ktorý otváral primátor Mesta Podolínec.
Zúčastnených bolo 8 mužstiev s názvami:
1. Mesto, 2. DAT s. r. o., 3. Funny, 4. Kohutisti, 5. Colo-colo, 6. Albínka, 7. Lesníci, 8. Dorast.
viac


Vianočný športový turnaj
 14. 1. 2009

Vianočný športový turnaj

Dňa 27.12.2008 sa v telocvični ZŠ s MŠ uskutočnil vianočný športový turnaj v bedmintone a stolnom tenise organizovaný komisiou kultúry a športu.

Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo 20 súťažiacich.
Víťazmi sa stali:
1.Albin Fisher
2.Roman Faja
3.Juraj Tomeček

Bedmintonového turnaja sa zúčastnilo 10 súťažiacich
Víťazmi sa stali:
1.Ján Oravec
2.Ján Hanečák
3.Jaroslav Seman

Víťazom srdečne gratulujeme.

RNDr. Emil Válek viac


Výsledková listina z Vyšehradského maratónu III.
 23. 6. 2008

Výsledková listina z Vyšehradského maratónu III.

V prílohe Vám prinášame výsledkovú listinu z Vyšehradského maratónu III., ktorý sa konal dňa 22.6.2008.
Na 1. mieste sa umiestnil CZYŹ GRZEGORZ - maratónec z Poľska so štartovným číslom 5 z teamu POLAND Automatika – Ta. Na 2. mieste BRZESKI TOMASZ – maratónec z Poľska so štartovným číslom 3 z teamu POLAND KW NOWY SACZ RYTRO. Na 3. mieste MOŹDZIERZ PAWEL maratónec z Poľska so štartovným číslom 6 z teamu POLAND Automatika – Ta. A na 4. mieste LIPOVSKÝ VLADISLAV – maratónec zo Slovenska so štartovným číslom 47 z teamu SLOVAKIA MBO OPARM Stráž. Ostatné výsledky a umiestnenia sú v tabuľke priloženého dokumentu.
viac


Fotografie z Vyšehradského maratónu III.
 23. 6. 2008

Fotografie z Vyšehradského maratónu III.

Vo fotogalérii a v prílohe sú pridané fotografie z celej etapy Vyšehradského maratónu III.
autor fotografií: p. Borzecký Milan viac


 23. 6. 2008

Všetkým zainteresovaným na III.Vyšehradskom Maratóne !

Dovoľte, aby som sa aj takouto formou poďakoval všetkým účastníkom práve skončeného III.Vyšehradského maratónu Podolínec - Rytro.
Svoje poďakovanie a obdiv by som chcel v prvom rade vysloviť všetkým pretekárom, ktorí sa zúčastnili tohto náročného podujatia, ktoré pravdepodobne svojim profilom trate nemá v strednej Európe konkurenciu. Zároveň by som chcel zablahoželať víťazom a všetkých
zároveň pozvať na ďalší ročník v r.2009.
Moje poďakovanie patrí ďalej aj všetkým sponzorom, mediálnym a reklamným partnerom za ich príspevky či už finančné, materiálne alebo ktoré poskytli v akejkoľvek podobe, bez ktorých by sa takéto veľké podujatie len ťažko mohlo uskutočniť.
Taktiež sa chcem poďakovať ostatným zúčastneným na tomto podujatí a to Policajnému zboru SR za zabezpečenie hladkého priebehu pretekov za plnej premávky na štátnych cestách, zdravotníckym pracovníkom, ktorí zabezpečili podujatie po zdravotnej stránke, jednotlivým obciam a ich obyvateľom cez ktoré viedla trasa maratónu za zabezpečenie občerstvovacích staníc a vytvorenie dobrej atmosféry okolo trate resp. obci Vyšné Ružbachy, kde sa pretekári schádzali a boli ubytovaní. Zástupcom mesta Stará Ľubovňa ďakujem za to, že sa okresné mesto zapojilo do spoluorganizovania maratónu.
Ďalej ďakujem prednostovi Obvodného úradu v Starej Ľubovni, ktorý prakticky prevzal záštitu nad maratónom a za to, že neexistoval problém, ktorý sa nedal vyriešiť.
V neposlednom rade vyslovujem poďakovanie všetkým organizátorom tohto podujatia, ktorí svojou činnosťou zabezpečili hladký priebeh podujatia a aj ostatným, ktorých som tu nechtiac nespomenul a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na tomto podujatí.
V závere by som chcel vysloviť želanie, aby sme sa o rok takto stretli v ešte väčšom počte na IV.Vyšehradskom maratóne Podolínec-Rytro, na ktorý Vás všetkých týmto pozývam a taktiež pozývam na webovú stránku mesta Podolínec /www.podolinec.eu/, kde nájdete ďalšie informácie o skončenom maratóne a meste Podolínec.

Ing.Daniel Marhevka,
primátor mesta Podolínec
V Podolínci : 22.6.2008.
viac


KST pozýva do svojich radov nových členov
 31. 1. 2008

KST pozýva do svojich radov nových členov

Klub slovenských turistov pri mestskej telovýchovnej jednote pozýva do svojich radov nových členov. Záujemcovia o pešiu a lyžiarsku turistiku sa môžu prihlásiť u Ladislava Fiamčíka na tel. č. : 0903 648 983. viac


Podolínčan Ján Schurdák na peknom treťom mieste
 25. 7. 2007

Podolínčan Ján Schurdák na peknom treťom mieste

Dňa 14.7.2007 usporiadal Slovensky rybársky zväz - Rada Majstrovstva Slovenska juniorov v love rýb udicou na umelú mušku do 18 rokov na rieke Rajčianka v Žiline. Medzi 18-timi prihlásenými bol aj člen SRZ Stará Ľubovňa a náš občan Schurdák Ján. viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |