Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2/2017 Zmluva o dielo 22. 2. 2017 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing.Viliam Čech 34347470  615 546,83 EUR 
Detail 4/2/2017 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2017 Nájomná zmluva za hrob A 193 Jana Duračinská   8,00 EUR 
Detail 160054 Objednávka vyšlá 22. 2. 2017 Čistenie kanalizácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail 517106560 Faktúra došlá 21. 2. 2017 Vodné,stočné-Družstevná 520/8 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1,22 EUR 
Detail 7294205152 Faktúra došlá 21. 2. 2017 Elektrická energia-VO Kláštorná Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -54,17 EUR 
Detail 18022017 Zmluva Nájomná 20. 2. 2017 Zmluva o nájme MsKs DHZ Podolínec -Ples    
Detail 7461900959 Faktúra došlá 17. 2. 2017 Elektrická energia- Tatranská 31,32 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  81,00 EUR 
Detail 160058 Objednávka vyšlá 17. 2. 2017 Objednávka PD Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   800,00 EUR 
Detail 2240002775 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Elektrická energia 1/2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  134,79 EUR 
Detail 160053 Objednávka vyšlá 15. 2. 2017 Zabezpečenie procesu VO na projekt vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Ing. Zuzana Furčák, Agentúra regionálneho rozvoja PSK   600,00 EUR 
Detail 517104013 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Vodné,stočné- Sv. Anny 784/81,82 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  207,01 EUR 
Detail 7461900959 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Elektrická energia- Sv. Anny 784/81,82, Tatranská 21 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  276,00 EUR 
Detail 7200175470 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Elektrická energia- vyúčtovanie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 038,25 EUR 
Detail 201612039 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Elektrická energia- VO ul. Hliník TOMAK, s.r.o. 31675981  70,70 EUR 
Detail 200000117 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  81,41 EUR 
Detail 20170028 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Ekos-kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  180,25 EUR 
Detail 170001 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Kancelársky materiál+ohrievač Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  360,64 EUR 
Detail 5170051 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Servisná prehliadka- VEGA ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  260,35 EUR 
Detail 17576166 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Mobilné služby- orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  58,36 EUR 
Detail 2017007 Faktúra došlá 15. 2. 2017 Stravné lístky- dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  2 940,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia