Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2290137682 Faktúra došlá 19. 7. 2018 Dodávka el. energie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -178,50 EUR 
Detail 2290100965 Faktúra došlá 19. 7. 2018 Dodávka el. energie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -76,00 EUR 
Detail 2290069086 Faktúra došlá 19. 7. 2018 Dodávka el. energie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -742,92 EUR 
Detail 17072018 Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb mapového portálu Mapa Slovakia Digital, s.r.o. 45325600   
Detail 12072018 Zmluva Dodávateľská 17. 7. 2018 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec Erno H s. r. o. 47686928  36 358,27 EUR 
Detail 20182888 Faktúra došlá 16. 7. 2018 Vývoz odpadu - kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  179,34 EUR 
Detail 20180837 Faktúra došlá 16. 7. 2018 BOZP - jún 2018 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail 2018002 Faktúra došlá 16. 7. 2018 Projekt a rozpočet stavby - tréningové futbalové ihrisko Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  420,00 EUR 
Detail 18007784 Faktúra došlá 16. 7. 2018 Poplatok za zabezpečenie notársky overeného splnomocnenia UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  12,00 EUR 
Detail 54180075 Faktúra došlá 16. 7. 2018 Poukážky pre jubilantov COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  30,00 EUR 
Detail 180087 Faktúra došlá 16. 7. 2018 Stravné lístky - dôchodcovia Juraj Galajda 10771999  580,00 EUR 
Detail 9042020 Objednávka vyšlá 16. 7. 2018 Zriadenie kanalizačnej prípojky Palstav 36468495  1 300,00 EUR 
Detail 1800173 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok ENERCOM s. r. o. 44658591  75,60 EUR 
Detail 2018417 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Podolínsky spravodaj - tlač Anna Pavlovská 34312005  708,00 EUR 
Detail 2018217 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Oprava a údržba traktora VEGA Slavko JURKO JS Agrotechnika 40639606  567,36 EUR 
Detail 18007 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Právne služby JUDr. Dávid Hoffman 43207073  830,00 EUR 
Detail 36491110 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Kamenivo BAPAS s.r.o. 36491110  972,00 EUR 
Detail 8212085679 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  17,00 EUR 
Detail 201834032 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Antivírusový program ESET, spol. s. r. o. 31333532  768,00 EUR 
Detail 80322 Faktúra došlá 10. 7. 2018 PHM TECHPETROL s. r. o. 36469688  1 051,40 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia