Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 7106165559 Faktúra došlá 3. 11. 2017 Dodávka plynu - Tatranská 26 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5,00 EUR 
Detail 36/2/2017 Zmluva Dodávateľská 3. 11. 2017 Nájomná zmluva za dvojhrob D140 Marta Strakulová   16,00 EUR 
Detail 33/2/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2017 Nájomná zmluva za hroby A126 a B239 Anna Biláková   16,00 EUR 
Detail 34/2/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2017 Nájomná zmluva za hrob D105 Anna Tilecká   16,00 EUR 
Detail 35/2/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2017 Nájomná zmluva za hrobové miesto A128 a D176 Martina Simoniková   32,00 EUR 
Detail 20175271 Faktúra došlá 2. 11. 2017 Servisné práce - kopírka XEROX 7232 Next Team, s.r.o. 36487104  93,60 EUR 
Detail 170239 Faktúra došlá 30. 10. 2017 Žiarovky-VO TOTAL LIGHTING s.r.o. 46280596  289,86 EUR 
Detail 20174819 Faktúra došlá 30. 10. 2017 Ekos-kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  242,75 EUR 
Detail 20174820 Faktúra došlá 30. 10. 2017 Ekos-kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  253,88 EUR 
Detail 20042041 Objednávka vyšlá 30. 10. 2017 Geodetické zameranie Geodat Real, s.r.o. 46644563  150,00 EUR 
Detail 20042042 Objednávka vyšlá 30. 10. 2017 PD prechod SAPAN s.r.o. 44745583  170,00 EUR 
Detail 32/2/2017 Zmluva Dodávateľská 27. 10. 2017 Nájomná zmluva za hrob A42 Ing. Štefan Valigurský   16,00 EUR 
Detail 2802762017 Zmluva Mandátna 27. 10. 2017 Zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  429 800,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 27. 10. 2017 Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č 275434-2016 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail 2802762017 Zmluva Dodávateľská 27. 10. 2017 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z učtu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail 2802762017 Zmluva Dohoda 27. 10. 2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail 2017021 Faktúra došlá 27. 10. 2017 školské pomôcky Ing. Alena Marhefková 37169793  581,00 EUR 
Detail 170838 Faktúra došlá 26. 10. 2017 Ihličnaté rezivo Tatraponk 31736645  393,60 EUR 
Detail 8102184613 Faktúra došlá 26. 10. 2017 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  94,45 EUR 
Detail 170012 Faktúra došlá 26. 10. 2017 Právne služby 10/2017 JUDr. Dávid Hoffman 43207073  830,00 EUR 
Predošlá  | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  Ďalšia