Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1/2016 Objednávka vyšlá 3. 2. 2016 Preskúšanie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhovateľa motorovej píly Andrej Mitura 32397810   
Detail 012016 Faktúra došlá 23. 2. 2016 školenie ruč.mot.píli-protipož.ochrana Andrej Mitura 32397810  180,00 EUR 
Detail 52018 Faktúra došlá 18. 4. 2018 preškolenie obsluhy ručnej motorovej píly Andrej Mitura 32397810  135,00 EUR 
Detail 22/2018 Faktúra došlá 16. 5. 2018 Školenie obsluhy krovinorezov Andrej Mitura 32397810  137,00 EUR 
Detail 42035 Objednávka vyšlá 17. 2. 2014 Dodávka sadbového materiálu Anna Argalášová Arnika 35539925  9 120,00 EUR 
Detail DFL30/2014 Faktúra došlá 17. 4. 2014 Fa č. 0092014 - sadenice - buk, jedľa Anna Argalášová Arnika   9 120,00 EUR 
Detail 842017 Objednávka vyšlá 15. 4. 2015 Sadenice lesných drevín na rok 2015 Anna Argalášová Arnika 35539925  7 849,00 EUR 
Detail 292015 Faktúra došlá 12. 6. 2015 Sadenice - smrek, jedľa, buk, smrekovec, javor Anna Argalášová Arnika 35539925  9 418,80 EUR 
Detail Z20164358_Z Zmluva Kúpna 8. 3. 2016 Dodávka LRM sadeníc lesných drevín Anna Argalášová Arnika 35539925  2 399,00 EUR 
Detail 042016 Faktúra došlá 11. 4. 2016 Sadenice Anna Argalášová Arnika 35539925  2 878,90 EUR 
Detail 80/3/2013 Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Anna Biláková   24,00 EUR 
Detail 33/2/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2017 Nájomná zmluva za hroby A126 a B239 Anna Biláková   16,00 EUR 
Detail 55/2/2014 Zmluva Dodávateľská 4. 9. 2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Borovská   8,00 EUR 
Detail 69/2/2014 Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Fischerová   8,00 EUR 
Detail 23052013 Zmluva Dodávateľská 24. 5. 2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Anna Gaborčáková    
Detail 23/2/2017 Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2017 Nájomná zmluva za hrob D155 Anna Gondkovská   8,00 EUR 
Detail 42/2/2016 Zmluva Dodávateľská 18. 11. 2016 Nájomná zmluva za hrob D 180 Anna Horovská   16,00 EUR 
Detail 24/2/2018 Zmluva Dodávateľská 4. 6. 2018 Nájomná zmluva za hrob E7 Anna Horovská   8,00 EUR 
Detail 10820142 Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2014 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 5426 Anna Irhová    
Detail 37/2/2014 Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Jašurková   8,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia