Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 20180049 Faktúra došlá 18. 4. 2018 Prevádzka mobilnej aplikácie adsupra s.r.o. 50144839  83,00 EUR 
Detail 30122016 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2016 Rámcová mandátna zmluva Advokátska kancelária JUDr.Dávid Hoffman, advokát 43207073   
Detail Rámcová mandátna zmluva Zmluva Mandátna 31. 12. 2014 Poskytovanie právnej pomoci Advokátska kancelária, JUDr. Pavol Zavacký, advokát 42029171   
Detail 2011026 Faktúra došlá 10. 2. 2011 monitorovacia správa ObZS Agentúra LPSI, s.r.o. 44868669  120,00 EUR 
Detail 2011047 Faktúra došlá 23. 3. 2011 monitorovcia správa z ObZS Agentúra LPSI, s.r.o. 44868669  30,00 EUR 
Detail 20160231 Faktúra došlá 11. 8. 2016 Podujatie pre deti- 140.vyr. DHZ Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 36724068  480,00 EUR 
Detail 2017033 Faktúra došlá 17. 7. 2017 PD-Vybavenie odborných učební Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  720,00 EUR 
Detail 15010256 Faktúra došlá 6. 3. 2015 Záručná prehliadka na traktore Zetor Forterra 110 HSX AGRA, s.r.o. 36382914  351,38 EUR 
Detail 15011459 Faktúra došlá 19. 10. 2015 zámok a spínacia skrinka AGRA, s.r.o. 36382914  30,36 EUR 
Detail 15011459 Faktúra došlá 30. 10. 2015 Náhradné diely - traktor AGRA, s.r.o. 36382914  30,36 EUR 
Detail 242016 Zmluva Dodávateľská 24. 6. 2016 Dohoda o užívaní pôdy Agrovita Vyšné Ružbachy 46888632  1,00 EUR 
Detail 6052015 Zmluva Dodávateľská 6. 5. 2015 Dohoda o užívaní pôdy Agrovita Vyšné Ružbachy, s.r.o., 46888632  1,03 EUR 
Detail 20160012 Faktúra došlá 16. 9. 2016 Projektová dokumentácia- Hradný múr AIP projekt, s. r. o. 50172441  19 020,00 EUR 
Detail 072016 Zmluva Dodávateľská 22. 7. 2016 Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie AIP projekt, s.r.o. 50172441  19 020,00 EUR 
Detail 718312011 Faktúra došlá 3. 2. 2011 publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+ AVIS,s.r.o. 31602436  48,00 EUR 
Detail 11535/2012 Faktúra došlá 16. 1. 2012 Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+ AVIS,s.r.o. 31602436  49,00 EUR 
Detail 121054 Faktúra došlá 31. 7. 2012 Výstražný systém alarmShop s.r.o. 36453153  53,24 EUR 
Detail 150115 Faktúra došlá 16. 12. 2015 geometrický plán ALBAGEO s.r.o. 43891543  1 198,80 EUR 
Detail 21082015 Objednávka vyšlá 21. 8. 2015 Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na stavbu Regenerácia centra mesta... Albageo,s.r.o., 43 891 543  1 198,80 EUR 
Detail 105/3/2013 Zmluva Dodávateľská 27. 11. 2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Albína Haščáková   8,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia