Zmluva č. 20/2/2017

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 20/2/2017 
Predmet : Nájomná zmluva za hroby D3 a D87 
Partner: Milan Horváth
IČO:
Adresa: Nám. Mariánske 39/39, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 11. 9. 2017 
Dátum účinnosti: 12. 9. 2017 
Deň podpisu:  
Platnosť od: 19. 8. 2017 
Platnosť do: 18. 8. 2027 
Cena s DPH: 24,00 EUR 

Previazané dokumenty: