Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 20180109 Faktúra došlá 19. 10. 2018 Kontrola plynovej kotolne - Dom služieb Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  483,40 EUR 
Detail 20180110 Faktúra došlá 19. 10. 2018 Kontrola plynovej kotolne MsKS Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  172,70 EUR 
Detail 07/2018-1 Zmluva Kúpna 19. 10. 2018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve -Klejovci Milan Kleja    
Detail 2290100965 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Preddavková platba Východoslovenská energetika a.s. 44483767  330,00 EUR 
Detail 2018020 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Nákup materiálu + OPP Mária Šatalová 33083321  225,17 EUR 
Detail 2018021 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Nákup materiálu Mária Šatalová 33083321  66,88 EUR 
Detail 2290069086 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Preddavková platba Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 360,00 EUR 
Detail 2290100965 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Preddavková platva Východoslovenská energetika a.s. 44483767  370,00 EUR 
Detail 2018151 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Stravné lístky - dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  3 100,00 EUR 
Detail 20181321 Faktúra došlá 18. 10. 2018 BOZP - september 2018 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail 562018 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Tréningové futbalové ihrisko MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. 43971717  15 992,36 EUR 
Detail 1560005070 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Matrika - rodné a sobášne listy Centrum polygrafických služieb 42272360  72,96 EUR 
Detail 180100440 Faktúra došlá 18. 10. 2018 Predplatné RESCUE report - protipožiarna ochrana RESCUE media s. r. o. 04752805  15,00 EUR 
Detail 9042039 Objednávka vyšlá 18. 10. 2018 Vytýčenie plynovodu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail 1018101205 Faktúra došlá 16. 10. 2018 Výkon zodpovednej osoby - október Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail 9042037 Objednávka vyšlá 16. 10. 2018 Štúdia MsKS Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   1 500,00 EUR 
Detail 9042036 Objednávka vyšlá 15. 10. 2018 Osvetlenie priechodu pre chodcov Martin Bujňák KAMEL 40 291 952  3 197,70 EUR 
Detail 1132018 Faktúra došlá 15. 10. 2018 Kúrenárske práce Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608  100,00 EUR 
Detail 20181083 Faktúra došlá 15. 10. 2018 Oprava vodovodu a kanalizácie - ul. Baštová Palstav 36468495  1 489,20 EUR 
Detail 3550/2018-204 Zmluva Dodávateľská 11. 10. 2018 Zmluva o nájme domu - Kláštorná 111/4, Podolínec Peter Hangurbadžo a manž. Brigita    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia