Mestská knižnica

Meštiansky dom č.29 a BAŠTA

Knižničné služby Mestskej knižnice v Podolínci

  • výpožičné služby absenčné, prezenčné - knihy,
  • medziknižničné výpožičné služby - zabezpečenie titulov kníh z náučnej literatúry, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde,
  • informačné služby konzultačné - informácie o fonde,  pomoc pri výbere literatúry,
  • internet pre verejnosť a tlač.


Mestská knižnica sa v septembri 2012 presťahovala do nových priestorov  a sídli v budove na Mariánskom námestí č. 29.  ˃ ˃ ˃ ˃
Knižnica poskytuje knižničné a informačné služby pre širokú verejnosť.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o Mestskej knižnici v Podolínci 
(stav k 31.12.2012):


knižničný fond: 21 121 zväzkov
počet čitateľov knižnice: 670
počet aktívnych používateľov: 284
návštevnosť čitateľov: 1223 návštev ročne
počet výpožičiek: 7356 dokumentov ročne

 

Výpožičky kníh a prístup na internet pre verejnosť.

Používanie osobného počítača je spoplatnené sumou  0,30 €  za každých aj začatých 30 minút.

Prineste si svoj notebook a pripojte sa na internet v knižnici prostredníctvom bezdrôtového pripojenia WLAN (WIFI). Pre zaregistrovaných členov mestskej knižnice je pripojenie cez WIFI zadarmo.

 

pracovníčka:

Tišáková Irena
 
kontakt:

telefón:  052/ 43 914 90

e-mail: kniznica@podolinec.eu

 

úradné hodiny:

Pondelok ----------------
12:30 - 16:00
Utorok ---------------- 12:30 - 16:00
Streda ---------------- 12:30 - 16:00
Štvrtok ---------------- 12:30 - 16:00
Piatok ---------------- 13:00 - 16:30