Informácie

Deň narcisov - 15. apríla 2016
 12. 4. 2016

Deň narcisov - 15. apríla 2016

Dňa 15. apríla 2016 sa v našom meste už po šestnásty krát uskutoční verejná zbierka Ligy proti rakovine, tento rok pod heslom: „Deň narcisov nepotrebuje oslavu, stačí ak si naň 15.4. spomeniete“ viac


Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
 11. 4. 2016

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. viac


Výlukové práce na železnici Poprad Tatry - Studený Potok
 7. 4. 2016

Výlukové práce na železnici Poprad Tatry - Studený Potok

Vážení cestujúci, v dňoch 11. - 13. apríla 2016 v čase od 07.15 do 11.40 hod. budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami Poprad Tatry - Studený Potok viac


Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu
 6. 4. 2016

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

V našom meste sa uskutoční dňa 12. apríla 2016, t.j. v utorok, zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.
viac


Kamil Kozub - výber z tvorby
 1. 4. 2016

Kamil Kozub - výber z tvorby

Mesto Podolínec a autor Mgr. art. Kamil Kozub Vás pozývajú na výstavu obrazov. Výstava potrvá od 4. 4. 2016 do 15. 5. 2016 v Mestskej knižnici na Námestí mariánskom č. 29. Otvorené v pracovných dňoch od 11.00 - do 16.00 hod. viac


Svetový deň zdravia - 7. apríl 2016
 1. 4. 2016

Svetový deň zdravia - 7. apríl 2016

Každý rok Svetová zdravotnícka organizácia si zvolí prioritnú oblasť z oblasti globálneho verejného zdravia ako tému pre Svetový deň zdravia. Témou pre rok 2016 bude „Diabetes“, ktoré patrí k neinfekčným ochoreniam, ktoré priamo ovplyvňujú milióny ľudí na celom svete. viac


Organový recitál - pozvánka
 31. 3. 2016

Organový recitál - pozvánka

V kláštornom kostole Sv. Stanislava, 10. apríla 2016 o 19.30 hod.

viac


STOJÍME ZA HASIČMI
 29. 3. 2016

STOJÍME ZA HASIČMI

A ČO VY? UKÁŽTE, AKO STOJÍTE ZA DOBROVOĽNÝMI HASIČMI VO VAŠEJ OBCI A POMÔŽTE IM VYHRAŤ SUPER CENY!
viac


Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - FÚECAV
 22. 3. 2016

Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - FÚECAV

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ SVIATKY ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA!
viac


Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - RKFÚ
 20. 3. 2016

Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - RKFÚ

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ SVIATKY ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA!

viac


Ochrana lesných a nelesných porastov pred požiarmi
 18. 3. 2016

Ochrana lesných a nelesných porastov pred požiarmi

Ohrozenosť lesných a nelesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. viac


Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika
 17. 3. 2016

Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika

Uchádzačom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, ktorí si v riadnom termíne podali prihlášku na štúdium bolo zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania. viac


Oznámenie o zápise do základnej školy
 15. 3. 2016

Oznámenie o zápise do základnej školy

V súlade s § 20, ods. 2 až 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10, ods. 1 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole viac


Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany
 15. 3. 2016

Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje viac


Pozvánka na prednášky
 11. 3. 2016

Pozvánka na prednášky

Výbor klubu dôchodcov v spolupráci s MsÚ usporadúvajú pre členov klubu a občanov mesta Podolínec prednášku s pracovníčkami ÚPSVaR. viac


Geoinformačný portál Podolínec
 9. 3. 2016

Geoinformačný portál Podolínec

Vážení spoluobčania, dávame Vám do pozornosti, že na web stránke mesta (banner v vpravo dole) je v prevádzke mapový geoinformačný portál viac


Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR
 7. 3. 2016

Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR

V príspevku zverejňujeme ako volili občania mesta Podolínec v sobotňajších voľbách do Národnej rady SR. Ide o oficiálne výsledky potvrdené okrskovou volebnou komisiou. viac


Bezplatné právne poradenstvo
 26. 2. 2016

Bezplatné právne poradenstvo

Mestský úrad oznamuje, že ďalší termín bezplatného právneho poradenstva bude v stredu 9. marca 2016 v čase od 14.00 hod. - 16.00 hod. na Mestskom úrade. viac


Prerušenie distribúcie elektriny
 22. 2. 2016

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme... viac


Pozvánka na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 19. 2. 2016

Pozvánka na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 25. február 2016, t. j. štvrtok o 16.30 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu. viac

Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia