Zber drobných stavebných odpadov

15. marec 2017

 

OZNAM

Množstvový zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva na mieste vyhradenom mestom v areáli garáží Mesta Podolínec na ulici Lesnej a je spoplatnený sadzbou 0,015 €/1 kg odpadu stanovenou vo VZN Mesta Podolínec č. 2/2015.

V prípade, ak chcete odovzdať drobný stavebný odpad, môžete kontaktovať zamestnancov Mestskej polície,

tel. č. 0914 333 387

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť