Zákaz zberu jeleních zhodov !!!

28. február 2017

 Zákaz zberu jeleních zhodov !!!

 

V kolobehu prírody dochádza v tomto období ku zhadzovaniu parožia u jelenej zveri (február – apríl). Zber takzvaných zhodov je však na Slovensku zakázaný. Podľa § 24 ods. 3 písm. g zákona o poľovníctve sa zakazuje privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zberať parožie bez povolenia užívateľa poľovného revíru. Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri rieši § 66 ods. 3 a 4, a preto  zbierať zhody je oprávnený len ten poľovník, ktorý má povolenie užívateľa poľovného revíru a toto povolenie ma zapísané v povolenke na lov.

Zozbieranie zhodov užívateľom poľovného revíru totiž slúži poľovnému združeniu aj ako informačná „databáza“ pre posúdenie kvality populácie jelenej zveri v príslušnom poľovnom revíri.

Vykonávacia vyhláška k zákonu o poľovníctve ďalej oprávňuje člena poľovníckej stráže zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby vo vozidle vezú neoprávnene privlastnené zhody parožia. Od týchto osôb môže požadovať aj predloženie povolenia na zber parožia a v prípade nezrovnalostí im parožie odobrať a bezodkladne vec oznámiť polícii.

 Neoprávnený zber zhodov fyzickou osobou sa trestá ako „Priestupok proti poriadku v správe“, kde môže byť uložená pokuta až do výšky 3-tisíc EUR, neoprávnený zber právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom môže byť uložená pokuta od 5000 až do 15000 v zmysle § 78 ods. 3 písm. c zákona o poľovníctve.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa z roka na rok v našom chotári zintenzívňuje „turistika za parožím“, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov, s cieľom obchodovať s nimi, (niektoré presahujú aj hranice štátu),  PZ Javor Podolínec mieni v nadchádzajúcom období zintenzívniť monitorovanie a kontrolu tejto nelegálnej činnosti. Občania, ktorí budú členmi PZ pristihnutí pri zbere zhodov, budú následne postúpení na riešenie políciou.

 

Vážení občania! Prosíme Vás, aby ste tieto kroky PZ nebrali, ako nežičlivosť z našej strany. Z ľudského hľadiska je každému jasné, že je rozdiel medzi tým, kto pri potulkách prírodou natrafí na jelení zhod a tým, kto cielene,zavčasu ráno, teda na úsvite, alebo dokonca aj v noci, so svietidlom v ruke, prekutáva krmoviská, alebo miesta, kde sa jelenia zver zdržiava. Uvedomte si aj tú skutočnosť, že časté vstupovanie na krmoviská je rušivým vplyvom na lesnú zver, ktorá v tomto zimnom období tu prichádza za potravou. Takéto plašenie a stresovanie, po zime dosť vysilenej lesnej zveri, jej zbytočne uberá ďalšiu energiu a silu, a tak zlé vplýva na jej kondičný stav. Ďakujeme za pochopenie.

 

PZ  Javor Podolínec

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť