Vzácna návšteva u hasičov

28. marec 2017

 Vzácna návšteva u hasičov.

 

Dňa 22.3.2017 sa konala druhá výjazdová porada prezidenta HaZZ. V rámci tejto výjazdovej porady navštívili predstavitelia Prezídia HaZZ, krajskí riaditelia, velitelia a riaditelia zariadení HaZZ nie len Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni, ale aj najlepšie pripravené dobrovoľné zbory hasičov , a to v Podolínci a v Novej Ľubovni . DHZO Podolínec je zaradené do kategórie A1 podľa celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. (Do skupiny A1 sú zaradené len tie dobrovoľné hasičské zbory, ktoré potrebuje Hasičský a záchranný zbor využívať pri mimoriadnych udalostiach v oblastiach a lokalitách, kde podľa metodiky plošného pokrytia nemá Hasičský a záchranný zbor vlastnými hasičskými jednotkami okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru potrebné pokrytie a zároveň nespĺňa dojazdové časy zásahovou technikou potrebné na poskytnutie účinnej pomoci.) Táto návšteva bola výbornou príležitosťou prezentácie práce hasičov v bežných dňoch, ale aj v rôznych krízových situáciách. Účastníkov výjazdovej porady prijal primátor mesta Ing. Daniel Marhevka na mestskom úrade vo veľkej zasadačke. Účastníci  sa zaujímali o spoluprácu s obcou Lomnička, tiež o spoluprácu s hasičským a záchranným zborom v Starej Ľubovni a Kežmarku. Tejto vzácnej návšteve bola predstavená  bohatá história Dobrovoľného hasičského zboru v našom meste Podolínec. Táto príležitosť bola využitá aj na diskusiu medzi primátorom mesta a prezidentom HaZZ gen. JUDr. Alexandrom Nejedlým ohľadom  požiadaviek, pripomienok, názorov na vylepšenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Podolínec

 

Mgr. Dominika Skybová a Ing. Daniel Marhevka

Súvisiace obrázky

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť