Svetový deň bez tabaku

30. máj 2017

 Hlavným cieľom Svetového dňa bez tabaku je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia. Témou pre rok 2017 je „ Tabak – hrozba pre rozvoj“. Cieľom tohtoročnej kampane je zdôrazniť negatívny dopad užívania tabakových výrobkov na zdravie a tým aj na ekonomiku a trvalý rozvoj, poukázať na potrebu neustálej informovanosti verejnosti o zhubných účinkoch fajčenia na telesné aj duševné zdravie.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť