PRÁCE na hrádzi

8. jún 2017

 PRÁCE na hrádzi rieky Poprad a koryte potoka Krížny

V uplynulých týždňoch prebiehali práce na úprave hrádze rieky Poprad a čistenie koryta potoka Krížny v úseku od ústia po štátnu cestu, ktoré budú začiatkom júna 2017 ukončené.

Vedeniu mesta sa podarilo využiť prítomnosť techniky SVP Povodia  Dunajca a Popradu a vďaka dobrej spolupráci s vedením podniku bol dňa 1.6.2017 a vyčistený kritický úsek Krížneho potoka       od štátnej cesty po železničnú trať, ktorú vodohospodársky podnik pôvodne nemal v pláne. Vyťažený materiál z potoka bol zároveň použitý pri úprave hrádze rieky Poprad.

Týmto by sme chceli ešte raz vysloviť poďakovanie vedeniu  SLOVENSKÉHO  VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p.Odštepný  závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu za vykonané práce a vysloviť presvedčenie, že v jeseni vyčistia aj potok Hladký, ako nám to prisľúbili.

Súvisiace obrázky

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť