Privítanie Mikuláša

8. december 2017Komisia kultúry a športu a mesto Podolínec

 

Šiesty december je dátum, na ktorý sa každoročne v našom meste tešia hlavne naši najmenší. Ani tento rok tomu nebolo inak. Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu v spolupráci s mestom Podolínec, Základnou školou s materskou školou Podolínec, Centrom voľného času p. Augustína Krajčíka, Tanečnou skupinou Dorka, Školským klubom ZŠ Podolínec a SOU Sv. Klementa Hofbauera pripravili krásne privítanie Mikuláša. Vzhľadom k tomu, že som mal možnosť vidieť celý mikulášsky program, môžem s radosťou skonštatovať, že v našom meste vyrastá množstvo talentovaných detí, ktoré pod dohľadom svojich učiteľov, vychovávateľov, trénerov či rodičov predvádzajú úžasné výkony.

Privítanie Mikuláša je totiž udalosť, ktorá nie je len o darčekoch, ale hlavne o tom, aby sme našim deťom pripomenuli tradície, dali im pocit, aké je to byť obdarovaný, ale aj pocit, kedy oni darujú niečo svojim blízkym a to sa našim deťom určite podarilo. Dôkazom toho boli usmiate, hrdé a niekedy aj dojaté tváre rodičov, starých rodičov, či pedagógov.

Privítaniu Mikuláša predchádzala ešte jedna predvianočná aktivita a tou bolo zdobenie vianočných stromčekov na námestí. Aj tento rok sa do zdobenia vianočných stromčekov zapojila Materská škola, I. aj II. stupeň Základnej školy, Školský klub, Detský domov Sv. Klementa Hofbauera a Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera z Podolínca. Všetkým aktérom, pedagógom aj žiakom sa chcem v mene Komisie kultúry, športu a cestovného ruchu poďakovať za realizáciu tejto predvianočnej aktivity. Taktiež sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave krásneho mikulášskeho programu.

S blížiacimi sa sviatkami Vám celá naša komisia praje krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov.


Marek Kuruc


Súvisiace obrázky

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť