Aktuality a pozvánky

Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika
17. 3. 2016

Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika

Uchádzačom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, ktorí si v riadnom termíne podali prihlášku na štúdium bolo zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania. viac


Oznámenie o zápise do základnej školy
15. 3. 2016

Oznámenie o zápise do základnej školy

V súlade s § 20, ods. 2 až 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10, ods. 1 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole viac


Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany
15. 3. 2016

Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje viac


Stolnotenisový turnaj štvorhier
14. 3. 2016

Stolnotenisový turnaj štvorhier

Dňa 12. marca 2016 sa v telocvični ZŠ s MŠ Podolínec uskutočnil v poradí už 4. ročník STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA ŠTVORHIER O POHÁR PRIMÁTORA MESTA PODOLÍNEC. viac


Pozvánka na florbalový polmaratón - zmena termínu
14. 3. 2016

Pozvánka na florbalový polmaratón - zmena termínu

Mesto Podolínec Vás pozýva na florbalový "polmaratón", ktorý sa uskutoční dňa 2. apríla 2016 (sobota) o 08.00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Podolínec. viac


Pozvánka na prednášky
11. 3. 2016

Pozvánka na prednášky

Výbor klubu dôchodcov v spolupráci s MsÚ usporadúvajú pre členov klubu a občanov mesta Podolínec prednášku s pracovníčkami ÚPSVaR. viac


Geoinformačný portál Podolínec
9. 3. 2016

Geoinformačný portál Podolínec

Vážení spoluobčania, dávame Vám do pozornosti, že na web stránke mesta (banner v vpravo dole) je v prevádzke mapový geoinformačný portál viac


Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR
7. 3. 2016

Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR

V príspevku zverejňujeme ako volili občania mesta Podolínec v sobotňajších voľbách do Národnej rady SR. Ide o oficiálne výsledky potvrdené okrskovou volebnou komisiou. viac


Pozvánka na stolnotenisový turnaj
4. 3. 2016

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Mesto Podolínec Vás pozýva na stolnotenisový turnaj - štvorhry, ktorý sa uskutoční dňa 12. marca 2016 (sobota) o 09.00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Podolínec. viac


Bezplatné právne poradenstvo
26. 2. 2016

Bezplatné právne poradenstvo

Mestský úrad oznamuje, že ďalší termín bezplatného právneho poradenstva bude v stredu 9. marca 2016 v čase od 14.00 hod. - 16.00 hod. na Mestskom úrade. viac


Prerušenie distribúcie elektriny
22. 2. 2016

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme... viac


Pozvánka na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
19. 2. 2016

Pozvánka na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 25. február 2016, t. j. štvrtok o 16.30 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu. viac


Prerušenie distribúcie elektriny
18. 2. 2016

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme... viac


Halový futbalový turnaj žiakov do 10 rokov
17. 2. 2016

Halový futbalový turnaj žiakov do 10 rokov

Už po štvrtýkrát sa stretli žiaci do 10 rokov na halovom futbalovom turnaji, ktorý sa uskutočnil 13.2. 2016 v športovej hale vo Vyšných Ružbachoch. Turnaj organizovalo mesto Podolínec, Mestský športový klub Podolínec a Centrum voľného času pri ZŠ Podolínec. viac


Prvá tohtoročná súťaž mladých hasičov
17. 2. 2016

Prvá tohtoročná súťaž mladých hasičov

Mladým hasičom začali súťaže v roku 2016. V piatok 5.2.2016 sa naši mladí hasiči z DHZ Podolínec, zúčastnili prvej tohtoročnej súťaže, ktorá je zaradená do Kežmarsko - Zamagurskej hasičskej ligy. viac


Halový futbalový turnaj žiakov do 13 rokov
11. 2. 2016

Halový futbalový turnaj žiakov do 13 rokov

Mesto Podolínec, MŠK Podolínec a CVČ pri ZŠ v Podolínci usporiadali dňa 6.2.2016 halový futbalový turnaj pre žiakov do 13 rokov. Športové podujatie sa uskutočnilo v športovej hale vo Vyšných Ružbachoch. viac


SPP rozšírilo ponuku online formulárov
11. 2. 2016

SPP rozšírilo ponuku online formulárov

Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: viac


.:: KARNEVAL ::.
9. 2. 2016

.:: KARNEVAL ::.

Karneval v našom meste je veľmi obľúbený, o čom svedčí aj každoročná návštevnosť. Program máme stále rozdelený na zábavnú a tanečnú časť. viac


Fašiangová zábava
9. 2. 2016

Fašiangová zábava

V našom meste každoročne klub dôchodcov a invalidov usporiadajú fašiangovú zábavu pre svojich členov. Aj seniori sa vedia baviť a nezabúdajú na každoročné zvyky. viac


Nohejbalový turnaj 2016
8. 2. 2016

Nohejbalový turnaj 2016

Prvá februárová sobota tohto roku patrila v Podolínci priaznivcom nohejbalu.
Po päťročnej prestávke sa opäť uskutočnil nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Podolínec. viac

Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia